Produkt POHODA Kasa Offline je doplnkový program pre rýchly maloobchodný predaj prostredníctvom počítača. Technicky povedané sa jedná o offline predajný terminál k programu POHODA s  jednoúčelovým grafickým prostredím uspôsobeným na ľahšie a prehľadnejšie ovládanie z klávesnice, resp. prostredníctvom dotykového displeja, v ideálnom prípade s výberom tovaru prostredníctvom čítačky čiarových kódov a výstupom na pokladničnú tlačiareň. Tam, kde už nestačí agenda Predajky systému POHODA alebo kde nie je možné z rôznych dôvodov realizovať predaj pomocou zabudovanej agendy - online predajne Kasa, môžete nasadiť tento program.

Výhody a využitie

 • rýchle a jednoduché vystavovanie predajok
 • predaj tovaru v miestne oddelených predajniach
 • predaj z počítača, na ktorom nie je nainštalovaný systém POHODA (úspora financií), alebo ktorý nie je pripojený do počítačovej siete s inštaláciou programu POHODA (miestne nezávislé pracoviská)
 • prenos údajov medzi počítačom v predajni a počítačom s inštaláciou systému POHODA prebieha dávkovo.

Podporované funkcie

 • spolupráca s pokladničným hardwarom - pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka,
 • prácu s čiarovými kódmi a zákazníckymi kartami prostredníctvom čítačky čiarových kódov
 • výstupy na pokladničnú (paragónovú) tlačiareň
 • prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačky čiarových kódov
 • náhľady tovaru pre rozlíšenie podobných položiek a pod.
 • úpravy cien predávaného tovaru, refundácia predaja, storno - všetko podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom
 • odloženie rozpracovanej predajky pre obslúženie ďalšieho zákazníka - s možnosťou sa k odloženej predajke vrátiť kedykoľvek neskôr
 • pri predaji cez dotykový displej: tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar - pre rýchle vkladanie položiek do dokladu
 • systém povyšovania práv - pre dokončenie operácií, ktoré majú schvaľovať iba vybraní užívatelia s vyššími právami, napr. storno alebo úprava predajky
 • tréningový režim - pre vyskúšanie funkcií pri predaji bez toho, aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v skladoch a účtovníctve atď.

Pozrite sa na podporované a plne kompatibilné hardwarové prvky a vytvorte si kompletný pokladničný systém.

POHODA Kasa Dotykovy displej

 

Ku ktorej POHODE sa Kasa Offline hodí?

Program POHODA Kasa Offline môžete prevádzkovať, ak vlastníte základnú licenciu niektorého z týchto variantov a radov systému POHODA:

POHODA Jazz POHODA SQL Jazz POHODA E1 Jazz
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Vyskúšajte si Kasu Offline

Navštívne stránku Na stiahnutie a stiahnite si demoverziu offline pokladne POHODA Kasa Offline.

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk