ImgBoxSQL

 

Ekonomický systém POHODA SQL je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Funkčne tento rad zodpovedá radu POHODA, avšak použitá technológia klient-server a databáza SQL prinášajú zvýšenie výkonu a bezpečnosti aplikácie, umožňujú spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnú prácu väčšieho počtu užívateľov.

Vďaka kombinácii svojich vlastností tvorí POHODA SQL kompromisné riešenie medzi ďalšími dvoma radmi systému - teda POHODA a POHODA E1 - a uplatnenie nájde vo firmách s väčšími nárokmi na výkon a bezpečnosť systému a údajov v ňom obsiahnutých.

 

Rad POHODA SQL je dostupný v týchto variantoch:


- POHODA SQL Jazz
- POHODA SQL Standard
- POHODA SQL Profi
- POHODA SQL Premium
- POHODA SQL Komplet

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA SQL

Obsiahnuté funkcie a agendy (výber)
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
Adresár (správa kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
A
A
A
A
A
Prístupové práva - základné funkcie (priama definícia)
A
A
A
A
A
Prístupové práva - ďalšie funkcie (definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Technológia klient-server (databázový SQL server)
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní)
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
A
A
A
Sklady - základné funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob)
A
A
N
A
A
Sklady - ďalšie funkcie (evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, editácia výrobného listu, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, automatické objednávky zložených zásob)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Internetové obchody - základné funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA)
A
A
N
A
A
Internetové obchody - ďalšie funkcie (automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk